Booz e un nume a cărui etimologie sau semnificaţie n'a putut fi stabilită. Oricum, Booz va fi numele stâlpului din stânga al templului din Ierusalim (3 Rg 7, 21).