Ps 045:01
Dumnezeul nostru este scăpare şi putere,
ajutor în necazurile cele ce cu putere se abat asupra noastră.
Os 2
CAPITOLUL 2
Domnul şi femeia necredincioasă.
1Numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu poate fi măsurat şi nici numărat a.
Şi va fi că'n locul unde li s'a zis: «Voi nu sunteţi poporul Meu»,
acolo şi ei se vor numi fiii Dumnezeului Celui viu.
2
Fiii lui Iuda şi fiii lui Israel se vor aduna laolaltă
şi-şi vor pune un singur cârmuitor
şi se vor ridica din pământ,
căci mare-i ziua lui Izreel.
3
Ziceţi-i fratelui vostru «Poporul Meu», iar surorii voastre «Miluita» b!
4
Osândiţi-o pe mama voastră,
osândiţi-o!,
căci ea nu-Mi e femeie,
iar Eu nu-i sunt bărbat.
Desfrâul ei Mi-l voi zvârli din faţă
şi adulterul dintre sânii ei, c
5
ca s'o dezbrac de haine pân' la piele,
să fie ca atunci când s'a născut;
da, goală şi pustie o voi face,
ca un pământ uscat şi fără apă,
şi-aşa prin sete o voi da pierzării.
6
De fiii ei nu-Mi va fi milă,
căci sunt feciori ai desfrânării:
că mama lor s'a desfrânat,
şi-aceea care i-a născut
le-a dăruit ruşine.
7
Căci ea a zis:
«Voi merge cu iubiţii mei,
cu cei ce-mi dau pâinea şi apa
şi hainele şi inurile mele
şi untdelemnul meu d
şi toate câte-mi sunt de trebuinţă».
8
De-aceea, iată,
Eu calea ei cu spini voi îngrădi-o
şi căile i le voi astupa
şi ea cărarea nu şi-o va găsi.
9
Şi va fugi după iubiţii ei,
dar nu-i va mai ajunge;
îi va căta şi nu-i va mai găsi,
şi-atunci va zice:
«Voi merge şi mă voi întoarce
la'ntâiul meu bărbat,
că mult mai bine o duceam atunci
decât acum e
10
Ea n'a ştiut
că Eu i-am dat grâul şi vinul,
că Eu i-am dat şi untdelemnul,
că Eu i-am înmulţit argintul;
dar ea din aur a făcut, şi din argint,
turnate chipuri lui Baal.
11
De-aceea Eu Mă voi întoarce
şi-Mi voi căra la vreme grâul
şi vinul Meu la timpul său
şi hainele Mi le voi lua
şi inurile Mele,
ca ea să nu-şi acopere ruşinea.
12
Şi-acum, îi voi descoperi necurăţia
în faţa celor ce i-au fost ibovnici,
şi nimeni nu va fi
din mâna Mea s'o scape.
13
Şi-o voi lipsi de toată veselia,
de sărbători, de lună nouă,
de sâmbete, de tot ce-nseamnă joc
14
şi-i voi strica şi via, şi smochinii
şi orice lucru despre care-a zis:
«Aceasta mi-i simbria
de la aceia ce mi-au fost ibovnici»;
şi le voi pune mărturie
şi fi-vor ele'nfulecate
de păsările cerului,
de fiarele câmpiei,
de târâtoarele pământului.
15
Cu vârf şi îndesat îi voi plăti
pentru acele zile închinate
baalilor, când jertfe le-aducea
punând pe ea mărgele şi cercei
şi se ducea după iubiţii ei
uitându-Mă pe Mine, zice Domnul.
16
De-aceea, iată,
Eu Însumi am s'o fac să rătăcească
şi am s'o duc la pustiire,
şi inimii din ea am să-i vorbesc.
17
Şi am să-i dau ce este-al ei de-acolo
şi valea lui Acor f.
Ca să-şi deschidă mintea să'nţeleagă;
şi-acolo se va umili
ca'n zilele din tinereţea ei,
ca'n zilele suirii sale
din ţara Egiptului. g
18
Şi fi-va'n ziua-aceea, zice Domnul,
că ea Mă va numi «Bărbatul meu».
şi n'o să Mă mai cheme «Baalim h».
19
Din gura ei voi scoate
pe Baalimi, aşa cum i-a numit
şi ale căror nume vor pieri
din tot ce-i amintire.
20
Şi-atunci voi încheia un legământ
cu fiarele câmpiei,
cu păsările cerului,
cu târâtoarele pământului
şi voi zdrobi şi sabia, şi arcul,
ca şi războiul de pe faţa lumii,
şi'ntru nădejde îţi voi da sălaş.
21
Cu Mine-atunci pe veci te-oi logodi;
logodnică-Mi vei fi întru dreptate
şi'n judecată, milă şi'ndurări.
22
Cu Mine te voi logodi'n credincioşie
şi vei cunoaşte-atunci că Eu sunt Domnul.
23
Şi fi-va'n ziua-aceea, zice Domnul,
că Eu voi asculta ce spune cerul,
iar el va asculta ce-a zis pământul;
24
la rândul său, pământul o s'asculte
ce spune grâul, vinul, untdelemnul,
iar ele, ce va spune Izreel i.
25
Şi Mie-am să Mi-o semăn pe pământ
şi'n mila Mea va fi Ne-Miluita
şi voi grăi spre ne-poporul Meu:
«Poporul Meu eşti tu!»,
iar el va zice: «Tu eşti,
Tu, Domnul, Dumnezeul meu!»“.