„Izreel“ este acum simbolul noului Israel. În perspectivă profetică, „Noul Israel“ este Biserica lui Hristos.