Acor: vale din apropierea Ierihonului. Fostă cândva o „vale a nenorocirii“, ea a devenit, cu timpul, o „vale a speranţei“.