[ VTVechiul Testament
[ OsOsea
Cap. 1CAPITOLUL 1
Lui Osea i se porunceşte o căsătorie simbolică.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Domnul şi femeia necredincioasă.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Împăcarea şi preţul ei.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Păcatele şi pedepsele lui Israel.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Nelegiuirile lui Israel şi ale lui Iuda îşi vor primi pedeapsa.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Vremelnica întoarcere a lui Israel la Domnul. Pedepse spre pocăinţă.
Cap. 7CAPITOLUL 7
(continuare)
Cap. 8CAPITOLUL 8
Necredincioşii, cei fără Dumnezeu, se vor stinge.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Păcatele grele sunt urmate de pedepse grele.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Fiii lui Israel sunt mustraţi pentru răutăţile lor.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Pedepse şi speranţe.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Necredinţa lui Efraim şi pedepse asupra lui Iuda.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Idolatria şi nerecunoştinţa îşi vor primi pedeapsa.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Israel este îndemnat la pocăinţă. Făgăduinţa lui Dumnezeu.