Os 02:20
Şi-atunci voi încheia un legământ
cu fiarele câmpiei,
cu păsările cerului,
cu târâtoarele pământului
şi voi zdrobi şi sabia, şi arcul,
ca şi războiul de pe faţa lumii,
şi'ntru nădejde îţi voi da sălaş.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-45