E posibil ca prin „desfrâu“ şi „adulter“ să se înţeleagă aici semnele şi tatuajele idolatrilor.