Lc 21:25
Şi vor fi semne în soare, în lună şi'n stele, iar pe pământ spaimă'ntru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi-al valurilor.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-45