Ps 045:05
Dumnezeu e'n mijlocul ei, ea nu se va clătina,
Dumnezeu o va ajuta dis-de-dimineaţă.
Iz 48
Cum va fi Ţara Sfântă împărţită între cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
1Acestea sunt numele seminţiilor: de la capătul de miazănoapte, pe povârnişul care trage o linie spre intrarea în Hamat, la palatul Elam, la hotarul Damascului, spre miazănoapte, pe latura Hamatului; ei vor avea părţile dinspre răsărit până la mare: o singură parte, a lui Dan.
2Şi de la hotarul cel dinspre răsărit al lui Dan până la cel dinspre apus a: partea lui Aşer. b
3Şi de la hotarul lui Aşer, cel dinspre răsărit, până la cel dinspre apus: partea lui Neftali.
4Şi de la hotarul lui Neftali, cel dinspre răsărit, până la cel dinspre apus: partea lui Manase.
5Şi de la hotarul răsăritean al lui Manase până la cel dinspre apus: partea lui Efraim.
6Şi de la hotarul răsăritean al lui Efraim până la cel dinspre apus: partea lui Ruben.
7Şi de la hotarul lui Ruben, cel dinspre răsărit, până la cel dinspre apus: partea lui Iuda.
8Iar de la hotarul răsăritean al lui Iuda până la cel dinspre apus va fi pârga prinosului c: douăzeci şi cinci de mii [de coţi] lăţime, iar în lungime ca una din părţile [măsurate] din răsărit până în părţile apusene; iar templul va fi în mijlocul lor.
9Pârga pe care ei i-o vor pune de-o parte Domnului va avea o lungime de douăzeci şi cinci de mii şi o lăţime de douăzeci şi cinci de mii.
10Osebită va fi pârga celor sfinte: preoţilor, douăzeci şi cinci de mii la miazănoapte, zece mii lăţime spre apus, zece mii lăţime spre răsărit, iar spre miazăzi o lungime de douăzeci şi cinci de mii; iar muntele templului va fi în mijlocul ei,
11pentru preoţi, pentru fiii cei sfinţiţi ai lui Ţadoc, cei ce au în seamă paza casei, cei ce nu s'au rătăcit în rătăcirea fiilor lui Israel aşa cum s'au rătăcit leviţii;
12şi li se va da pârgă din pârga pământului, anume partea cea mai sfântă din hotarele leviţilor.
13Iar leviţilor: ceea ce se învecinează cu hotarele preoţilor, cu o lungime de douăzeci şi cinci de mii şi cu o lăţime de zece mii; în total, o lungime de douăzeci şi cinci de mii, o lăţime de zece mii.
14Nimic din ea nu va fi vândut, nici măsurat [ca pentru vânzare], şi nici nu va fi pârga pământului înstrăinată, căci sfântă Îi este Domnului.
15Dar cele cinci mii care rămân în lăţimea celor douăzeci şi cinci de mii vor alcătui preajma cetăţii, pentru locuinţe, şi o piaţă în faţa ei; iar cetatea va fi în mijloc.
16Iar măsurile ei sunt acestea: de la marginea de miazănoapte, patru mii şi cinci sute [de coţi]; de la marginea de miazăzi, patru mii şi cinci sute; de la marginea de răsărit, patru mii şi cinci sute; de la marginea de apus, patru mii şi cinci sute.
17În partea dinspre miazănoapte faţă de cetate va fi o lărgime d de două sute cincizeci [de coţi]; în partea dinspre miazăzi, două sute cincizeci; în partea dinspre răsărit, două sute cincizeci; iar partea dinspre apus, două sute cincizeci.
18Iar ceea ce rămâne în lungimea care se învecinează cu pârga celor sfinte: zece mii spre răsărit şi zece mii spre apus; ea va fi pârga sfântului locaş; iar roadele pământului vor fi pâinea celor ce lucrează în folosul cetăţii;
19iar cei ce lucrează în folosul cetăţii vor fi lucrători din toate seminţiile lui Israel.
20Toată pârga pământului: un pătrat de douăzeci şi cinci de mii pe douăzeci şi cinci de mii; pârga sfântului locaş o veţi osebi de ceea ce este moştenirea cetăţii.
21Iar principele [va avea] ceea ce rămâne, dincoace şi dincolo, de la pârga sfântului locaş şi din moştenirea cetăţii, un prisos de douăzeci şi cinci de mii în lungime, până la hotarul de răsărit, iar către apus douăzeci şi cinci de mii, până la hotarul de apus care se învecinează cu părţile principelui; iar pârga celor sfinte şi locul cel sfânt al casei vor fi la mijloc.
22Şi va mai fi o parte [rămasă] de la leviţi şi din moştenirea cetăţii în mijlocul principilor, între hotarele lui Iuda şi hotarele lui Veniamin; aceasta va fi a principilor.
23Cât despre celelalte seminţii, de la cele răsăritene până la cele dinspre apus: Veniamin va avea o parte.
24Şi de la hotarul lui Veniamin, de la răsărit spre apus: partea lui Simeon.
25Şi de la hotarul răsăritean al lui Simeon până la cel dinspre apus: partea lui Isahar.
26Şi de la hotarul răsăritean al lui Isahar până la cel apusean: partea lui Zabulon.
27Şi de la hotarul răsăritean al lui Zabulon până la cel apusean: partea lui Gad.
28Şi de la hotarul dinspre răsărit al lui Gad, de la părţile răsăritene spre cele de la miazăzi şi miazăzi-apus: hotarele lui vor fi de la Tamar, până la râul Meriba Cadeş şi până la Marea cea Mare.
29Acesta este pământul pe care îl veţi împărţi, prin tragere la sorţi, seminţiilor lui Israel, şi acestea sunt părţile lor, zice Domnul Dumnezeu.
30Iată acum care sunt ieşirile cetăţii cele dinspre miazănoapte: patru mii şi cinci sute, pe măsură.
31Iar porţile cetăţii vor purta numele seminţiilor lui Israel; trei porţi spre miazănoapte: poarta lui Ruben, una, poarta lui Iuda, una, şi poarta lui Levi, una;
32cele spre răsărit, patru mii şi cinci sute, şi trei porţi: poarta lui Iosif, una, poarta lui Veniamin, una, şi poarta lui Dan, una;
33cele spre miazăzi, patru mii şi cinci sute, pe măsură, şi trei porţi: poarta lui Simeon, una, poarta lui Isahar, una, şi poarta lui Zabulon, una;
34iar cele spre apus, patru mii şi cinci sute, pe măsură, şi trei porţi: poarta lui Gad, una, poarta lui Aşer, una, şi poarta lui Neftali, una.
35Măsura de jur-împrejur e, optsprezece mii.
Iar numele cetăţii, începând din ziua în care va fi isprăvită: Iahvé Şammah, adică «Domnul este acolo»“. f