diástema = spaţiu exterior, rezervat treburilor gospodăreşti. Ebr.: „păşune“.