[ VTVechiul Testament
[ IzIezechiel
Cap. 1Introducere. Chemarea lui Iezechiel. Vedenia unui car dumnezeiesc.
Cap. 2Chemarea lui Iezechiel. Vedenia cărţii, trimiterea la propovăduire.
Cap. 3Vedenia profetului. Dus de Duhul printre cei robiţi. Omul de veghe. Profetul mut şi legat.
Cap. 4Prevestirea prăbuşirii Ierusalimului. Trei fapte sub semn.
Cap. 5Al patrulea fapt sub semn: părul împărţit în părţi.
Cap. 6Profeţie împotriva munţilor lui Israel.
Cap. 7Sfârşitul e aproape.
Cap. 8Vedenie asupra păcatelor Ierusalimului.
Cap. 9Pedepsirea nelegiuiţilor şi cruţarea celor nevinovaţi.
Cap. 10O nouă vedenie asupra carului dumnezeiesc. Domnul părăseşte templul.
Cap. 11Păcatele Ierusalimului. Nădejde pentru cei robiţi. Slava lui Dumnezeu părăseşte Ierusalimul.
Cap. 12Simbol pentru alţi robiţi din Ierusalim. Împotriva unor proverbe populare.
Cap. 13Împotriva profeţilor mincinoşi şi a falselor profetese.
Cap. 14Împotriva idolatriei. Judecata ce va să vină.
Cap. 15Parabola lemnului viţei.
Cap. 16Ierusalimul, soţie necredincioasă. O istorie simbolică a Ierusalimului.
Cap. 17Vulturul şi cedrul: parabolă.
Cap. 18Dreptatea lui Dumnezeu şi răsplătirea omului.
Cap. 19Jelanie pentru principii lui Israel.
Cap. 20Mustrări către poporul lui Israel.
Cap. 21Sabia Domnului.
Cap. 22Nelegiuirile Ierusalimului.
Cap. 23Ohola şi Oholiba, simboluri ale Samariei şi Ierusalimului.
Cap. 24Asedierea Ierusalimului. Cazan în fierbere.
Cap. 25Profeţìi împotriva Amoniţilor, Moabului, Edomului şi Filistenilor.
Cap. 26Negoţurile şi căderea Tirului.
Cap. 27Jelanie asupra căderii Tirului.
Cap. 28Profeţie asupra Tirului şi Sidonului.
Cap. 29Profeţie asupra Egiptului.
Cap. 30(continuare)
Cap. 31Chiparosul.
Cap. 32Plângerea asupra lui Faraon.
Cap. 33Straja profetului. Despre căderea Ierusalimului şi despre cei rămaşi în Iudeea. Profetul neînţeles de ai săi.
Cap. 34Păstorii necredincioşi ai lui Israel şi făgăduinţa Bunului Păstor.
Cap. 35Profeţie împotriva Idumeii.
Cap. 36Profeţie asupra munţilor lui Israel.
Cap. 37Vedenia oaselor uscate; învierea morţilor.
Cap. 38Profeţie despre Gog şi Magog.
Cap. 39(continuare)
Cap. 40Vedenia asupra templului ce va să fie.
Cap. 41Templul.
Cap. 42Templul (continuare).
Cap. 43Vedenia slavei Domnului.
Cap. 44Rânduiala şi portul preoţilor.
Cap. 45Împărţirea ţării şi rânduiala jertfelor.
Cap. 46Tot despre jertfe şi sărbători.
Cap. 47Rânduiala şi hotarele noului Canaan.
Cap. 48Cum va fi Ţara Sfântă împărţită între cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.