Ps 045:10
Luaţi-vă răgaz şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu c;
întru neamuri Mă voi slăvi, slăvit voi fi pe pământ.
Iz 28
Profeţie asupra Tirului şi Sidonului.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, grăieşte către principele Tirului: Aşa grăieşte Domnul:
De vreme ce te-ai înălţat
cu inimă cu tot
şi-ai zis că «Eu sunt Dumnezeu
sălaşele lui Dumnezeu le-am locuit,
în inima mării»,
dar tu eşti om şi nu eşti Dumnezeu,
deşi tu inima ţi-ai dat-o
ca inima lui Dumnezeu fiind... a
3
Eşti tu mai înţelept ca Daniel?
Nimic n'ai învăţat de la'nţelepţi,
din toată'nvăţătura lor?
4
Cu propria-ţi ştiinţă ţi-ai câştigat puterea?
cu'nţelepciunea ta?
Cu ele dobândit-ai
aur şi-argint în plinele-ţi haznale?
5
Oare'n belşugul ştiinţei tale
şi'ntru negoţul tău
ţi-ai înmulţit puterea?
Puterea este-aceea
ce inima ţi-a semeţit-o.
6
De-aceea zice Domnul:
Fiindcă inima ţi-ai dat-o
ca inima lui Dumnezeu fiind,
7
de-aceea, iată, Eu îţi voi aduce
străini nimicitori de printre neamuri,
şi ei vor scoate sabia'mpotrivă-ţi
şi-asupra frumuseţii ştiinţei tale
şi-ţi vor trânti mândreţea la pământ;
8
te vor lăsa jos
şi vei muri cu moarte de răniţi
în inima mării.
9
Vei zice oare-atunci într'adevăr
că «Eu sunt Dumnezeu»
în faţa celor ce te vor ucide?...,
în timp ce tu eşti om, nu Dumnezeu
în gloata celor ce te hăcuiesc.
10
Şi vei muri de mână de străin
cu nefireasca moarte
a celor cu'mprejurul netăiat,
căci Eu am spus aceasta,
zice Domnul“.
11Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
12„Fiul omului, ia-ţi pe seamă o plângere asupra principelui Tirului şi spune-i: Aşa grăieşte Domnul:
Tu eşti pecetea-asemănării, b
tu eşti cununa frumuseţii.
13
Tu te-ai născut în lina desfătare
a raiului lui Dumnezeu; c
ţi-ai pus pe tine toată nestemata d
de sardiu, de topaz şi de smarald
şi de rubin şi de safir, de iaspis,
de aur şi argint
şi de opal, de-agată, de-ametist,
de hrisolit, beril şi onix.
Din ziua'n care-ai fost zidit,
cu aur ţi-ai umplut în tine
cămările şi jitniţele tale.
14
Cu heruvim te-am aşezat
în muntele lui Dumnezeu cel sfânt; e
în centrul pietrelor de foc erai.
15
Neprihănit ai fost în vremea ta, f
din ziua'n care-ai fost zidit
pân' s'au aflat în tine nedreptăţi.
16
Din doldora negustoriei tale
hambarul tău e plin de făr'delege,
şi de păcate te-ai umplut;
zvârlit ai fost, cu răni cu tot,
din muntele lui Dumnezeu
şi heruvimul te-a adus
din centrul pietrelor de foc. g
17
Cu inima te-ai semeţit
pe seama frumuseţii tale;
în seama frumuseţii tale
ţi s'a stricat şi cunoştinţa;
privind la multele-ţi păcate
te-am lepădat Eu la pământ;
în faţa regilor te-am pus
ca să te-arăţi aşa cum eşti.
18
Că pentru multele-ţi păcate
şi nedreptatea din negoţ
tu ţi-ai spurcat locaşurile sfinte.
Eu foc voi scoate din mijlòcul tău,
acesta te va'nfuleca,
iar Eu cenuşă te voi face
aici, pe propriul tău pământ,
cu toţi de faţă, cei ce vor vedea.
19
Iar cei ce printre neamuri te-au ştiut
s'or tângui deasupra ta cu toţii:
nimic din tine n'a rămas
şi'n veac nu vei mai fi“.
20Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
21„Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre Sidon şi profeţeşte asupra lui şi zi:
22Aşa grăieşte Domnul:
Sidoane, iată, Eu îţi sunt potrivnic;
şi Eu în tine Mă voi preamări
şi vei cunoaşte tu că Eu sunt Domnul
atunci când fac în tine judecăţi
şi când în tine Eu Mă voi sfinţi.
23
Moarte şi sânge vei avea pe străzi;
răniţi de spadă vor cădea'ntru tine
şi împrejurul tău
şi vor cunoaşte-atunci că Eu sunt Domnul.
24
Şi'n Israel, în casa lui, nicicum
n'o să mai fie piedică de-amar
şi ghimpe de durere
din partea celor dimprejurul său,
a celor ce l-au ocărât;
şi vor cunoaşte ei că Eu sunt Domnul.
25Aşa grăieşte Domnul Domn: Şi voi aduna casa lui Israel din neamurile printre care a fost risipită; şi întru ei Mă voi arăta Eu sfânt în ochii popoarelor şi ai neamurilor; şi vor locui pe pământul lor, pe care Eu i l-am dat robului Meu Iacob.
26Şi vor locui pe el întru nădejde h şi vor zidi case şi vor sădi vii; şi'ntru nădejde vor locui când Eu voi face judecată asupra tuturor celor ce i-au ocărât, a celor ce sunt împrejurul lor; şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor şi Dumnezeul părinţilor lor“.