Ps 045:06
Neamuri s'au tulburat, împărăţii s'au încovoiat,
Cel-Preaînalt Şi-a ridicat glasul, pământul s'a cutremurat.
Ps 74
PSALMUL 74
Pentru sfârşit: Nu nimici! a Un psalm-cântare al lui Asaf.
1Ţie ne vom mărturisi, Dumnezeule,
Ţie ne vom mărturisi, şi numele Tău îl vom chema b,
2povesti-voi despre toate minunile Tale.

„Atunci când Îmi voi lua timp, cu dreptate voi judeca c.
3Topitu-s'a pământul şi toţi cei ce locuiesc pe el;
Eu sunt Cel ce stâlpii lui i-a întărit.“ d
4Le-am zis nelegiuiţilor: „Nu faceţi fărădelege!“,
şi celor păcătoşi: „Nu vă ridicaţi fruntea!;
5fruntea nu v'o ridicaţi la înălţime
şi nu grăiţi ce e strâmb împotriva lui Dumnezeu!“
6Că judecata nu vine nici de la răsărituri, nici de la apusuri
şi nici din munţii pustii,
7fiindcă Dumnezeu e Judecător;
pe unul îl smereşte, pe altul îl înalţă.
8Că'n mâna Domnului e un pahar
cu vin curat şi plin de cuviinţă e,
şi El l-a înclinat de la unul la altul,
dar drojdiile lui nu s'au golit cu totul;
din ele vor bea toţi păcătoşii pământului f.
9Iar eu mă voi bucura în veac,
cânta-voi Dumnezeului lui Iacob.
10Şi toate frunţile păcătoşilor le voi zdrobi,
iar fruntea celui drept înălţată va fi.