Ps 045:08
Veniţi şi vedeţi faptele Domnului b,
minunile pe care le-a pus El pe pământ
Ps 65
PSALMUL 65
Pentru sfârşit: o cântare psalmodică a învierii a.
1Cu bucurie strigaţi-I b lui Dumnezeu tot pământul,
2numelui Său cântaţi-i,
daţi mărire laudei Lui!
3Spuneţi-I lui Dumnezeu: Cât de înfricoşătoare sunt lucrurile Tale!
Întru mulţimea puterii Tale Te vor linguşi vrăjmaşii Tăi.
4Tot pământul să Ţi se închine şi să-Ţi cânte,
numelui Tău să-i cânte.
5Veniţi şi vedeţi faptele lui Dumnezeu,
cât e El de înfricoşător în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor,
6El, Cel ce întoarce marea în uscat;
prin râu vor trece cu piciorul.
Acolo ne vom veseli de El,
7de Cel ce întru puterea Sa stăpâneşte veacul;
ochii Săi se uită spre neamuri:
cei ce-L amărăsc să nu se înalţe întru ei!
8Voi, neamuri, binecuvântaţi-L pe Dumnezeul nostru
şi faceţi să se audă glasul laudei Lui.
9El, Cel ce sufletul mi l-a temeinicit în viaţă c,
nu mi-a lăsat picioarele să se clatine.
10Că ne-ai încercat pe noi, Dumnezeule,
cu foc ne-ai lămurit, aşa cum în foc se lămureşte argintul;
11ne-ai prins în laţ, necazuri ne-ai pus pe grumaz,
12oameni ai ridicat deasupra capetelor noastre,
prin foc trecut-am şi prin apă
şi Tu ne-ai scos la odihnă d.
13În casa Ta intra-voi cu arderi-de-tot,
Ţie voi plini făgăduinţele mele
14pe care buzele mele le-au rostit
şi gura mea le-a grăit întru necazul meu;
15arderi-de-tot cu măduvă e Îţi voi aduce,
cu tămâie şi berbeci,
boi şi ţapi Îţi voi aduce.
16Veniţi şi auziţi, şi eu vă voi povesti vouă,
celor ce vă temeţi de Dumnezeu,
câte i-a făcut El sufletului meu.
17Către El cu gura mea am strigat,
pe El cu limba mea L-am preamărit.
18Dacă'n inima mea am zărit strâmbătate,
atunci Domnul să nu mă audă!
19De aceea m'a auzit Dumnezeu,
luat-a aminte la glasul rugăciunii mele.
20Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce nu mi-a îndepărtat rugăciunea,
şi nici mila Lui de la mine!