Ps 032:02
Lăudaţi-L pe Domnul în alăută,
în psaltire cu zece strune cântaţi-I a.
Ps 91
PSALMUL 91
Un psalm-cântare, pentru Ziua Sâmbetei.
1Bine este a ne mărturisi a Domnului
şi a-i cânta numelui Tău, Preaînalte,
2a vesti dimineaţa mila Ta
şi adevărul Tău în toată noaptea
3pe psaltire cu zece strune, prin cântec de alăută.

4Că m'ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale
şi întru lucrul mâinilor Tale mă voi bucura.
5Cât de mari sunt lucrurile Tale, Doamne,
cât de adânci sunt gândurile Tale!:

6Omul fără minte n'o va cunoaşte
şi cel nepriceput n'o va pricepe.
7Când păcătoşii răsar ca iarba
şi toţi cei ce lucrează fărădelege iscodesc pe sub gene b,
8o fac spre nimicirea lor în veacul veacului;
dar Tu, Doamne, Preaînalt eşti în veac.
9Că, iată, vrăjmaşii Tăi, Doamne, vor pieri
şi toţi cei ce lucrează fărădelege se vor risipi,
10iar fruntea mea se va înălţa ca aceea a inorogului
şi bătrâneţile mele se vor întări cu untdelemn bogat c.
11Şi ochiul meu s'a uitat peste vrăjmaşii mei,
iar urechea mea îi va auzi pe viclenii ce se ridică împotrivă-mi.

12Dreptul ca finicul va înflori
şi ca un cedru din Liban se va înmulţi.
13Cei ce sunt răsădiţi în casa Domnului
în curţile Dumnezeului nostru vor înflori,
14la adâncă bătrâneţe d ei încă se vor înmulţi
şi fericiţi vor fi să dea de veste
15că drept este Domnul, Dumnezeul meu,
şi că nedreptate nu se află într'Însul.