Ps 091:07
Când păcătoşii răsar ca iarba
şi toţi cei ce lucrează fărădelege iscodesc pe sub gene b,
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-36