Ps 030:23
Iubiţi-L pe Domnul voi, toţi cuvioşii Săi,
căci Domnul caută adevăruri,
dar celor ce se trufesc f le plăteşte cu vârf.
1Ptr 5
A păstori turma lui Dumnezeu. Salutări de sfârşit.
1Pe cei dintre voi care sunt preoţi a îi îndemn eu, cel împreună-preot şi martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei ce va să se descopere:
2Păstoriţi turma lui Dumnezeu ce vi s'a dat în seamă, veghind asupra ei nu de nevoie, ci de bunăvoie, după Dumnezeu, nu pentru câştig ruşinos, ci din tragere de inimă,
3nu ca şi cum aţi fi stăpânii celor ce v'au căzut la sorţi b, ci voi făcându-vă pilde ale turmei.
4Iar când Se va arăta Mai-Marele păstorilor, veţi primi cununa cea neveştejită a măririi.
5De asemenea, voi, cei mai tineri, supuneţi-vă celor bătrâni. Îmbrăcaţi-vă toţi întru smerenie unii faţă de alţii, pentru că Dumnezeu le stă'mpotrivă celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.
6Prin urmare, smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca El la timpul cuvenit să vă înalţe.
7Toată grija voastră lăsaţi-I-o lui Dumnezeu, căci El are grijă de voi.
8Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine să înghită;
9staţi-i împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe le îndură şi fraţii voştri c care sunt în lume.
10Dar după ce veţi suferi puţină vreme, Dumnezeul a tot harul, Cel ce v'a chemat la slava Sa cea veşnică întru Hristos Iisus, El Însuşi vă va întrema d, vă va întări, vă va împuternici, vă va face de neclintit.
11Lui fie-I slava şi puterea în vecii vecilor. Amin!
12V'am scris aceste puţine lucruri prin Silvan e, pe care-l socotesc frate credincios, ca să vă îndemn şi să vă mărturisesc că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu: cel în care staţi voi.
13Vă îmbrăţişează Biserica cea aleasă din Babilon f, precum şi Marcu g, fiul meu.
14Îmbrăţişaţi-vă unul pe altul cu sărutarea iubirii. Pace vouă tuturor, celor întru Hristos Iisus! Amin.