[ NTNoul Testament
[ 1PtrEpistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Petru
Cap. 1Salutare. Nădejdea cea vie. Chemare la viaţă sfântă.
Cap. 2Piatra cea vie şi neamul cel sfânt. Trăiţi ca slujitori ai lui Dumnezeu! Exemplul suferinţei lui Hristos.
Cap. 3Îndemnuri pentru soţi. A suferi de dragul dreptăţii.
Cap. 4Buni iconomi ai harului lui Dumnezeu. A suferi ca un creştin.
Cap. 5A păstori turma lui Dumnezeu. Salutări de sfârşit.