Sau: ai celor ce v'au căzut la împărţirea unei moşteniri (un bun obţinut prin noroc sau întâmplare, asupra căruia posesorul nu se simte răspunzător şi pe care-l consideră la discreţia sa – exemplul Fiului risipitor, Lc 15, 11-32).