Literal: “celor ce lucrează cu prisos de mândrie”.