1Ptr 05:05
De asemenea, voi, cei mai tineri, supuneţi-vă celor bătrâni. Îmbrăcaţi-vă toţi întru smerenie unii faţă de alţii, pentru că Dumnezeu le stă'mpotrivă celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-30