Ap 15:04
Cine nu se va teme de Tine, Doamne, şi nu va slăvi numele Tău?
Că Tu singur eşti sfânt,
şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta,
pentru că judecăţile Tale au fost arătate“.
Ps 85
PSALMUL 85
O rugăciune a lui David.
1Pleacă-Ţi, Doamne, auzul şi ascultă-mă,
că sărac şi lipsit sunt eu;
2păzeşte-mi sufletul, că sfânt a sunt eu;
Dumnezeul meu, mântuieşte-l pe robul Tău,
pe cel ce nădăjduieşte'n Tine.
3Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua;
4veseleşte sufletul robului Tău,
că spre Tine, Doamne, mi-am ridicat sufletul.

5Că Tu, Doamne, eşti bun şi blând
şi mult-milostiv tuturor celor ce Te cheamă.
6Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea
şi ia aminte la glasul rugii mele. b
7Spre Tine am strigat eu în ziua necazului,
fiindcă Tu m'ai auzit.

8Nimeni nu-i asemenea Ţie între dumnezei, c Doamne,
şi nici oricare alte fapte nu sunt ca faptele Tale.
9Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni
şi se vor închina înaintea Ta, Doamne,
şi vor preamări numele Tău,
10că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni,
numai Tu singur eşti Dumnezeu.

11Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea Ta
şi voi umbla întru adevărul Tău;
veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău.
12Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea
şi'n veac voi preamări numele Tău.
13Că mare este mila Ta spre mine,
sufletul mi l-ai izbăvit din iadul cel mai de jos.

14Dumnezeule, călcătorii de lege s'au ridicat împotrivă-mi
şi adunarea celor tari a căutat după sufletul meu;
şi nu pe Tine Te-au pus înaintea lor.
15Dar Tu, Doamne, Dumnezeule, Tu eşti îndurat şi milostiv,
îndelung-răbdător, mult-milostiv şi adevărat.
16Caută spre mine şi mă miluieşte,
tăria Ta dă-i-o slugii Tale
şi mântuieşte-l pe fiul slujnicei Tale.
17Fă cu mine semn spre bine,
ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze,
că Tu, Doamne, m'ai ajutat şi m'ai mângâiat.