Ps 085:15
Dar Tu, Doamne, Dumnezeule, Tu eşti îndurat şi milostiv,
îndelung-răbdător, mult-milostiv şi adevărat.
Ps 114
PSALMUL 114
Aliluia.
1Plin am fost de iubire, că auzit-a Domnul
glasul rugii mele,
2că auzul Şi l-a plecat spre mine
şi'n zilele mele Îl voi chema.
3Durerile morţii m'au cuprins,
primejdiile iadului m'au găsit;
necaz şi durere am aflat.
4Şi am chemat numele Domnului:
„O, Doamne, scapă-mi sufletul!“
5Milostiv şi drept este Domnul
şi miluieşte Dumnezeul nostru.
6Domnul este Cel ce păzeşte pruncii a;
umilit am fost, şi El m'a mântuit.

7Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta,
că Domnul ţi-a făcut bine b;
8că El mi-a scos sufletul din moarte,
ochii din lacrimi
şi picioarele din lunecare.
9Bineplăcut voi fi eu înaintea Domnului
în pământul celor vii.