[ NTNoul Testament
[ ApApocalipsa Sfântului Ioan
Cap. 1Introducere. Salutare către cele şapte Biserici. Vedenie pregătitoare.
Cap. 2Trimiteri către Bisericile din Efes, Smirna, Pergam şi Tiatira.
Cap. 3Trimiteri către Bisericile din Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.
Cap. 4Tronul lui Dumnezeu şi corul ceresc.
Cap. 5Cartea cu şapte peceţi şi Mielul.
Cap. 6Primele şase peceţi.
Cap. 7Cei 144.000 de pecetluiţi ai lui Israel.
Cap. 8Pecetea a şaptea şi cădelniţa de aur. Primele patru trâmbiţe.
Cap. 9Trâmbiţele a cincea şi a şasea.
Cap. 10Îngerul şi cartea cea mică. a
Cap. 11Cei doi martori. A şaptea trâmbiţă.
Cap. 12Cele şapte semne. Primul: Femeia şi Balaurul.
Cap. 13Al doilea semn: Fiara mării. Al treilea: Fiara pământului.
Cap. 14Al patrulea semn: Mielul şi feciorelnicii. Al cincilea: cei trei îngeri. Al şaselea: un Fiu al Omului. Secerişul.
Cap. 15Al şaselea semn: îngerii celor din urmă plăgi. Cele şapte cupe.
Cap. 16Cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu.
Cap. 17Babilonul, Desfrânata cea mare; Fiara.
Cap. 18Căderea Babilonului.
Cap. 19Căderea Babilonului (continuare). Cina nunţii Mielului. Călăreţul calului alb.
Cap. 20Mia şi miile de ani. Înfrângerea Satanei. Judecata la marele tron alb.
Cap. 21Cerul cel nou şi pământul cel nou. Noul Ierusalim.
Cap. 22Noul Ierusalim (continuare). Venirea lui Hristos.