Interludiu între trâmbiţele a şasea şi a şaptea (vezi nota de la 7, 1).