1Co 13:13
Şi acum rămân: credinţa, nădejdea, iubirea, acestea trei d; dar cea mai mare din ele este iubirea.
1Tes 1
Salutare. Credinţa şi exemplul Tesalonicenilor.
1Pavel şi Silvan şi Timotei, Bisericii Tesalonicenilor întru Dumnezeu-Tatăl şi Domnul Iisus Hristos: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!
2Întotdeauna Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru voi toţi, pomenindu-vă în rugăciunile noastre,
3ne'ncetat aducându-ne aminte în faţa lui Dumnezeu şi Tatăl nostru de lucrarea credinţei voastre şi de osteneala iubirii voastre şi de stăruinţa nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos, a
4ştiind noi, fraţilor iubiţi de Dumnezeu, că El v'a ales,
5că Evanghelia noastră n'a fost la voi doar în cuvânt, ci şi'n putere b şi'n Duhul Sfânt c şi'n multă deplinătate d, aşa cum voi ştiţi bine felul în care de dragul vostru am fost între voi.
6Şi voi v'aţi făcut următorii noştri şi ai Domnului, întru mult necaz primind Cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt,
7aşa că pildă v'aţi făcut tuturor credincioşilor din Macedonia şi din Ahaia.
8Că de la voi a răsunat cuvântul Domnului nu numai în Macedonia şi în Ahaia, ci'n tot locul a pătruns credinţa voastră în Dumnezeu; aşa că nu-i nevoie să mai spunem noi ceva,
9de vreme ce asupra noastră ei înşişi povestesc despre ce fel de primire am avut la voi şi cum v'aţi întors voi la Dumnezeu de la idoli, ca să-I slujiţi Dumnezeului-Celui-Viu şi adevărat
10şi să-L aşteptaţi pe Fiul Său din ceruri e, pe Care El L-a înviat din morţi, pe Iisus Cel ce ne izbăveşte din mânia ce va să vină.