1Tes 01:02
Întotdeauna Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru voi toţi, pomenindu-vă în rugăciunile noastre,
Flm 1
Salutare. Iubirea şi credinţa lui Filimon. Pavel intervine pentru Onisim.
1Pavel, înlănţuitul lui Iisus Hristos a, şi Timotei fratele, către Filimon, iubitul nostru'mpreună-lucrător,
2şi către Apfia b, sora noastră, şi către Arhip, împreună-cu-noi-luptător c, şi către Biserica din casa ta d:
3Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!
4Întotdeauna când te pomenesc în rugăciunile mele Îi mulţumesc Dumnezeului meu,
5ca unul ce aud despre iubirea şi credinţa pe care le ai faţă de Domnul Iisus şi faţă de toţi sfinţii.
6Fie ca părtăşia credinţei tale să devină lucrătoare în cunoaşterea oricărui bine pe care-l putem face pentru Hristos Iisus!
7Că multă bucurie şi mângâiere am avut din iubirea ta, frate, fiindcă inimile sfinţilor s'au odihnit prin tine. e
8Ca atare, deşi întru Hristos am multă îndrăznire să-ţi poruncesc ce se cuvine,
9totuşi mai degrabă te rog în numele iubirii – eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum şi înlănţuit al lui Hristos Iisus –,
10te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţuri, pentru Onisim f,
11cel care altădată îţi era nefolositor, dar care acum e folositor g, şi ţie, şi mie.
12Pe acesta ţi l-am trimis înapoi, însuşi pe el, adică inima mea.
13Eu voiam să-l ţin la mine, pentru ca'n locul tău să-mi slujească'n lanţurile mele pentru Evanghelie;
14dar n'am vrut să fac nimic fără încuviinţarea ta, pentru ca fapta ta cea bună să nu fie ca de silă, ci de bunăvoie.
15Căci poate de aceea a fost el despărţit de tine pentru o vreme: ca să-l recapeţi pentru veşnicie;
16dar nu ca un rob, ci mai mult decât un rob: frate iubit h, mai cu seamă mie, dar cu cât mai mult ţie, şi în trup, şi în Domnul.
17Aşadar, dacă mă ai pe mine părtaş, primeşte-l pe el ca şi cum aş fi eu.
18Iar de te-a păgubit cu ceva sau îţi este dator, pune aceasta'n socoteala mea;
19eu, Pavel, o scriu cu mâna mea: eu îţi voi plăti – ca să nu-ţi spun că tu îmi eşti mie datornic cu tine însuţi i.
20Da, frate: să mă folosesc j şi eu de tine întru Domnul, odihneşte-mi inima întru Hristos!
21Ţi-am scris încredinţat de ascultarea ta, ştiind că tu vei face chiar mai mult decât îţi spun eu.
22În acelaşi timp însă pregăteşte-mi şi loc de găzduit, deoarece nădăjduiesc că prin rugăciunile voastre vă voi fi dăruit k.
23Te îmbrăţişează Epafras l cel-împreună-cu-mine-întemniţat întru Hristos Iisus,
24Marcu m, Aristarh n, Dimas o, Luca p, cei împreună-cu-mine-lucrători.
25Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.