[ NTNoul Testament
[ 1CoEpistola Întâi către Corinteni
Cap. 1Salutări şi mulţumiri. Dezbinări în Biserică. Hristos, puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
Cap. 2A-L propovădui pe Hristos-Cel-Răstignit. Descoperirea prin Duhul lui Dumnezeu.
Cap. 3Apostolii, colaboratori ai lui Dumnezeu.
Cap. 4Slujba apostolilor.
Cap. 5Judecata asupra celor imorali.
Cap. 6Creştini în faţa tribunalelor păgâne. Slăviţi-L pe Dumnezeu în trupurile voastre!
Cap. 7Despre căsătorie, necăsătorie şi văduve.
Cap. 8Hrana jertfită idolilor.
Cap. 9Drepturile unui apostol.
Cap. 10Feriţi-vă de idolatrie! Pe toate săle faceţi spre slava lui Dumnezeu.
Cap. 11Ţinuta femeii la slujbele religioase. Necuviinţe ale Corintenilor la Cina Domnului. Întemeierea Cinei Domnului. Împărtăşirea în stare de nevrednicie.
Cap. 12Darurile duhovniceşti. Multe mădulare, un singur trup.
Cap. 13Iubirea.
Cap. 14Limbile şi profeţia. Toate, făcute cu rânduială.
Cap. 15Învierea lui Hristos. Învierea morţilor. Cum vor învia trupurile.
Cap. 16Ajutoare pentru fraţi. Plan de călătorie.Ultime îndemnuri. Salutări.