- Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent Formularul 3.5% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 3,5%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro

Sfânta Mănăstire Dervent

www.Dervent.RO

[ Pagina = 1 ] [ Total = 186 înregistrări ] [ 10 înregistrări / pagină ]

[ Clasat în: Ştiri ] [ Data Publicării: 2019-11-29 14:30:00 ]
       În curând se vor împlini 30 de ani de când arhimandritul Elefterie Mihail, ctitorul Mănăstirii Dervent a trecut la cele veşnice.
Reper fundamental în istoria Mănăstirii Dervent, cu o judecată luminată de Duhul Sfânt asupra lumii trecute şi prezente, mare iubitor al Bisericii şi al oamenilor, viaţa părintelui Elefterie, pusă în slujba adevărului, binelui şi a moralei creştine, conferă sens şi identitate obştii noastre şi este un exemplu demn de urmat de întreaga societate.


[ Clasat în: Poezii ] [ Data Publicării: 2017-12-30 13:20:00 ]
de Demostene Andronescu
Treceam prin viaţă-aşa ca orice om
Şi fremătând şi eu ca orice pom
Visam să infloresc, să leg apoi,
Şi să rodesc, nu roade prea de soi,


[ Clasat în: Ortodoxie ] [ Data Publicării: 2017-10-28 12:40:00 ]

Mă supăr doar când vreau eu
Pilda numărul 1

      Un călugar era irascibil. Se supăra foarte repede, aproape din orice. Deşi se ruga neîncetat lui Dumnezeu să îl scape de supărare, de fiecare dată când se ridica de la rugăciune, se mânia pe unul dintre fraţi. La un moment a îndrăznit să-I spună lui Dumnezeu: "Doamne, nu Te-am rugat eu să mă scapi de supărare? De ce mă laşi să mă cert cu fraţii aşa des?". Dumnezeu i-a răspuns: „Cum vrei tu să exersezi refuzul supărării fără materie primă? Nu Mi-ai spus tu să te scap de supărare? De aceea îţi trimit mereu pe cineva, ca să ai ocazie să nu te superi chiar dacă îţi dă motiv. Tu poţi să înveţi să înoţi într-un bazin fără apă? Tot aşa este şi cu răspunsul Meu la rugăciunile tale! Numai tu eşti stăpân pe reacţiile tale”. Călugărul s-a luminat şi de atunci îşi spunea mereu: "Mă supăr doar când vreau eu". Şi aşa a scăpat călugărul de supărare.


[ Clasat în: Poezii ] [ Data Publicării: 2017-10-27 22:40:00 ]
Eugen Zainea
Sunt ani de urgie şi-i ceasul târziu,
Dezbinat, risipit ni-i astăzi poporul.
Cu durere şi jale, cu lacrimi îţi scriu,
Din zbucium adânc de suflet pustiu,
Îţi scriu ca să-ţi cer ajutorul.


[ Clasat în: Ortodoxie ] [ Data Publicării: 2017-10-27 11:51:00 ]
Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani.
Maica Pelaghia s-a născut în satul Zaharovo, regiunea Reazani (Rusia) în anul 1890. Oarbă din naştere a primit de la Dumnezeu darul de văzătoare cu duhul. Din cauza unui tratament greşit al mamei sale care era însărcinată, fetiţa s-a născut oarbă. Ea ştia toată psaltirea pe de rost. A fost un om deosebit. În copilărie când avea cinci-şase ani, era vizitată de o călugăriţă care o învăţa despre credinţa adevărată. Îi citea fetiţei psalmi şi rugăciuni. Tânăra avea o memorie extraordinară, orice psalm putea să-l memoreze numai după ce i se citea de trei ori.


[ Clasat în: Ortodoxie ] [ Data Publicării: 2015-05-11 10:33:00 ]
ieromonah ATAL TOMA

Fraţi creştini,

Sfânta Biserică ortodoxă vorbeşte astăzi despre convorbirea lui Iisus Hristos pe care o poartă cu o femeie din Samaria, din cetatea Sihar, la fântâna lui Iacov, Hristos stă de vorbă cu femeia aceasta care făcea parte dintr-o provincie pe care evreii o ocoleau, samaritenii fiind socotiţi de ei inferiori lor, ei nevrând nici să calce pe pământurile samarinene, darămite să mai şi vorbească cu ei. Faptul acesta reiese şi din evanghelie, căci însâşi femeia se miră că Hristos stă de vorbă cu ea. Dar Hristos îi vorbeşte acestei străine, şi o roagă să-i deie apă să bea, făgăduindu-i că El poate să-i dea apa cea vie, din care dacă va bea nu va mai înseta în veci. Femeia este neîncrezătoare la început, însă când Iisus Hristos îi descoperă că ea trăia în păcat , schimbând pe rând cinci bărbaţi cărora le devenise nevastă, aceasta crede că El este Mesia şi fuge în sat propovăduindu-L. . Şi aici e lucru minunat , că cetăţenii Siharului, deşi aud şi văd o femeie uşoară, ca să nu spunem neînfrânată, propovăduind pe Mesia, o cred, că aşa zice Scriptura, că au crezut pentru cuvântul femeii care zicea: veniţi am aflat pe acela despre care au scris proorocii, El mi-a spus mie toate câte am făcut.


[ Clasat în: Ortodoxie ] [ Data Publicării: 2015-05-11 10:25:00 ]
ieromonah ATAL TOMA
„Doamne, om nu am.”

Fraţi creştini ortodocşi,

De trei ani de zile Hristos le propovăduia evreilor despre milă, despre despre consuferinţa cu cel ce suferă, despre iubirea necondiţonată de iubire despre o schimbare, o metamorfoză profundă a valorilor umane, sub lumina Dumnezeului lui Avraam, lui Isaac şi al lui Iacov, despre renunţarea la „dinte pentru dinte” şi despre îmbrăţişarea dăruirii pentru celălalt, a întoarcerii obrazului. De mai bine de trei ani de zile Hristos le vindeca neputincioşi, orbi, şchiopi, ologi, paralitici, le înviase morţii, le săturase pântecele a mulţimi de oameni flămnzi, cu doar câteva pâini şi câţiva peştişori, îi ajutase chiar să pescuiască, în chip minunat, atâta peşte cât nu prinseseră ei niciodată. Şi iată-l astăzi pe Hristos la scăldătoarea Vitezda, în Ierusalim, lângă „poarta oilor”, una dintre intrările în cetate, numită aşa pentru că acolo se spălau măruntaiele animalelor aduse la templul lui Solomon, pentru jertfă. Era zi de sabat, Sâmbătă, zi de rugăciune la evrei.


[ Clasat în: Ortodoxie ] [ Data Publicării: 2015-05-11 06:55:00 ]
ieromonah ATAL TOMA
„Şi nu fi necredincios, ci credincios. Că fericiţi cei ce nu au văzut şi au crezut!”

Hristos a înviat! Fraţi creştini ortodocşi,

Au trecut deja 8 zile de la praznicul sfintei Învieri a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se arătase în repetate rânduri Maicii Domnului, Mariei Magdalena, femeilor mironosiţe, pe drumul spre Emaus se arătase, stătuse de vorbă şi cinase cu Luca şi Cleopa, apoi se arătase şi ucenicilor lui, care erau în Ierusalim, încuiaţi într-o casă de frica evreilor, încă din vinerea Răstignirii. Ucenicii îl văzuseră înviat aşadar, numai Toma cel numit şi geamănul, nu. Îi spuneau ucenicii că a înviat Hristos, ba chiar vedea şi pe mulţi morţi ai evreilor înviaţi şi umblând pe străzile Ierusalimului, şi tot nu voia să creadă pe nimeni că Iisus Hristos, Învăţătorul lui, a înviat! Şi pentru că ucenicii insistau să-i vorbească despre Învierea Domnului, iată-l pe Toma spunând răspicat:„Dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede!” O, Tomo, Tomo, tu care l-ai văzut pe Hristos legat, şi după aceea l-ai părăsit, împreună cu ceilalţi ucenici, oare cum ceri tu să îl atingi pe Cel de care-ai fugit? Şi de ce ceri să vezi semnul cuielor din palmele Mântuitorului? Cine ţi-a spus ţie că avea palmele pironite pe cruce? Cine ţi-a spus ţie că lui Hristos i-au străpuns coasta cu suliţa? Că doar nu erai de faţă când L-au răstignit. Ai fugit de frică, şi acum stai închis, tot de frică împreună cu ucenicii. V-aţi încuiat în casă aşa încât Hristos intră prin uşile încuiate tocmai ca să nu vă sperie bătând la uşi. Cum de crezi că a fost răstignit şi îngropat, deşi nu ai văzut tu personal nici Răstignirea nici îngroparea, dar nu vrei să crezi că a înviat?


[ Clasat în: Ortodoxie ] [ Data Publicării: 2015-05-11 06:50:00 ]
ieromonah ATAL TOMA
„Pentru că Fiul Omului n-a venit ca să i se slujească ci, ca El să slujească şi să-şi dea viaţa preţ de răscumpărare pentru mulţi”

Fraţi creştini ortodocşi,

Iată-ne ajunşi la sfărşitul celei de-a cincea săptămâni a postului sfintelor Patimi ale Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Înainte de a vorbi strict despre insemnătatea sfintei Evanghelii citită astăzi, vreau să vorbim despre cântările pe care le-am auzit adesea cântate în această săptămână, în ceste cadrul sfintelor slujbe. Şi cred că nu este creştin care, participând la slujbele ortodoxe ale acestei săptămâni să nu simtă că se pomeneşte tot mai des apropierea patimilor şi Învierii lui Hristos.


[ Clasat în: Ecumenism ] [ Data Publicării: 2015-02-21 04:20:00 ]
Preluat de pe site-ul deveghepatriei.wordpress.com
Subiectul Masoneriei revine în actualitate. După ce la începutul lunii făcea vâlvă uriaşul templul masonic care se va construi în Bucureşti, precum şi declaraţia de bucurie pentru alegerea lui Klaus Iohannis ca preşedinte, iată că această organizaţie revine în actualitate.

Într-un interviu pentru ziarulring.ro, Marele Maestru Viorel Dănacu a stârnit rumoare afirmând că doreşte să promoveze o „masonerie pe înţelesul românilor. Chiar am lansat un program: acela al unei masonerii de fundament creştin-ortodox. (&helip;) În lăcaşurile de cult româneşti găsim foarte multe simboluri masonice. Şi, atunci, sigur că am mers pe ideea de a promova această masonerie pe care să o înţelegem noi, românii, majoritar creştin-ortodocşi”.
< Pagina Anterioară ][ pagina 1 din 19 pagini ]
» Editoriale[ 1 ]
» Ortodoxie[ 60 ]
» Ecumenism[ 20 ]
» Ştiri[ 20 ]
» Bioetică[ 18 ]
» Istorice[ 4 ]
» Poezii[ 62 ]
» Hărţi[ 0 ]
< May 2024 >
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


Site-ul - Sfinţii Închisorilor
„Să ne cunoaştem trecutul!“
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact