Ps 016:08
Păzeşte-mă ca pe lumina ochiului;
cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă
Ps 90
PSALMUL 90
O cântare-laudă a lui David. a
1Cel ce locuieşte întru ajutorul b Celui-Preaînalt
întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
2El Îi va zice Domnului: „Tu eşti ocrotitorul meu şi scăparea mea“;
El este Dumnezeul meu şi într'Însul voi nădăjdui.
3Că El te va izbăvi de laţul vânătorilor
şi de cuvântul tulburător. c
4Cu spatele te va umbri d
şi sub aripile Lui vei nădăjdui,
adevărul Său ca o pavăză te va înconjura.

5Nu te vei teme de frica de noapte,
de săgeata ce zboară ziua,
6de lucrul ce umblă în întuneric,
de reaua întâmplare e şi de demonul cel de amiazăzi. f
7Cădea-vor dinspre latura ta o mie
şi zece mii de-a dreapta ta,
dar de tine nu se vor apropia.
8Cu numai ochii tăi vei privi
şi răsplătirea păcătoşilor o vei vedea.

9Căci Tu, Doamne, Tu eşti nădejdea mea;
pe Cel-Preaînalt ţi L-ai făcut scăpare. g
10Lucruri rele nu se vor apropia de tine
şi bici nu se va apropia de sălaşul tău.
11Că îngerilor Săi le va porunci pentru tine
ca să te păzească în toate căile tale;
12pe mâini te vor înălţa,
ca nu cumva piciorul tău să ţi-l izbeşti de piatră; h
13peste aspidă i şi vasilisc j vei merge
şi vei călca peste leu şi peste balaur. k
14„Că el în Mine şi-a pus nădejdea, iar Eu îl voi izbăvi;
îl voi adăposti, fiindcă a cunoscut numele Meu.
15Striga-va spre Mine şi-l voi auzi;
împreună cu el sunt Eu în necaz
şi-l voi scăpa şi-l voi preamări;
16cu lungime de zile îl voi umple
şi-i voi arăta mântuirea Mea“.