Ps 090:01
Cel ce locuieşte întru ajutorul b Celui-Preaînalt
întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-35