„aspidă“: specie de şarpe veninos (vezi şi 57, 4).