Pr 22:08
Cel ce seamănă rele, rele va şi secera
şi din plin va primi pedeapsa faptelor sale.

Domnul îl binecuvintează pe omul blând şi darnic,
dar [omul] va da seamă de prostia faptelor sale.
Sir 7
CAPITOLUL 7
Sfaturi felurite. Despre copii, părinţi, preoţi. Grija de cei săraci.
1
Nu face răul, şi răul nu te va stăpâni;
2
îndepărtează-te de nedreptate, şi nedreptatea se va îndepărta de tine.
3
Fiule, nu semăna în brazdele nedreptăţii,
 ca nu cumva să culegi de şapte ori mai mult.
4
Nu cere de la Domnul întâietate,
 nici de la rege scaun de mărire.
5
N'o face pe dreptul în faţa Domnului,
 şi nici pe'nţeleptul în faţa regelui.
6
Dacă nu eşti în stare să stârpeşti nedreptatea,
 nu râvni scaun de judecător,
ca nu cumva să te înmoaie cel puternic
 şi să-ţi împiedici duhul de dreptate. a
7
Nu te pune rău cu obştea cetăţii
 şi nu te umili în faţa mulţimii. b
8
Nu te lăsa târât de două ori în păcat,
 căci pentru o singură dată nu vei rămâne nepedepsit.
9
Să nu zici: „Domnul va căuta la mulţimea darurilor mele;
 când I le voi aduce Dumnezeului Celui-Preaînalt, El le va primi“.
10
Nu şovăi în rugăciune
 şi nu uita să faci milostenie.
11
Nu-ţi râde de omul cu inima'ntristată:
 Cel care-l umileşte, tot El îl şi înalţă.
12
Nu făuri minciuni împotriva fratelui tău,
 şi cu atât mai puţin împotriva unui prieten. c
13
Fereşte-te să spui vreo minciună,
 că din ea nu poate ieşi nimic bun.
14
Nu vorbi mult în adunarea bătrânilor, d
 iar din rugăciune nu-ţi face morişcă de vorbe.
15
Să nu urăşti corvezile,
 nici munca pe ogor rânduită de Cel-Preaînalt.
16
Nu te număra în gloata păcătoşilor:
 aminteşte-ţi că mânia nu va întârzia. e
17
Smereşte-ţi sufletul în adânc,
 căci focul şi viermii sunt osânda necredinciosului.
18
Nu schimba prietenul pe bani,
 şi nici fratele bun pe aurul de Ofir. f
19
Nu şovăi să-ţi iei o femeie înţeleaptă şi bună,
 căci farmecul ei preţuieşte mai mult decât aurul.
20
Nu te purta rău cu robul care munceşte cinstit,
 nici cu simbriaşul care se dăruie.
21
În inima ta iubeşte-l pe robul înţelept
 şi nu-i împiedica eliberarea.

22
Ai turme? îngrijeşte-te de ele
 şi, dacă-ţi sunt de folos, păstrează-le.
23
Ai copii? dă-le învăţătură
 şi încă de mici fă-i să-şi aplece grumazul. g
24
Ai fiice? veghează-le curăţia,
 şi nu le arăta faţă veselă.
25
Mărită-ţi fata, şi mare lucru vei face,
 dar dă-i un bărbat înţelept.
26
Ai femeie după inima ta? n'o alunga,
 dar dacă n'o iubeşti, nu te încrede în ea.
27
Cinsteşte-l pe tatăl tău din toată inima ta
 şi nu uita niciodată durerile mamei tale;
28
adu-ţi aminte că ei ţi-au dat viaţă:
 ce le vei da în schimbul a tot ce-au făcut pentru tine?

29
Din tot sufletul tău teme-te de Domnul
 şi cinsteşte-i pe preoţii Lui.
30
Din toată puterea ta iubeşte-L pe Cel ce te-a făcut
 şi nu-i părăsi pe slujitorii Săi.
31
Teme-te de Domnul şi cinsteşte-l pe preot
 şi dă-i partea lui, aşa cum ţi s'a poruncit:
pârgă, jertfă de ispăşire, darul umerilor,
 jertfa de sfinţire şi pârga celor sfinte.

32
Şi celui sărac întinde-i mâna,
 încât binecuvântarea ta să fie desăvârşită. h
33
Mărinimia ta să-i atingă pe toţi cei vii,
 şi nici pentru cei morţi să n'o opreşti. i
34
Nu-ţi întoarce faţa de la cei ce plâng;
 cu cei întristaţi întristează-te şi tu.
35
Nu-ţi fie teamă să-i cercetezi pe cei bolnavi;
 prin astfel de fapte îţi vei câştiga iubire.
36
În tot ce faci adu-ţi aminte de sfârşitul tău
 şi nu vei păcătui niciodată. j