[ VTVechiul Testament
[ SirCartea Înţelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
- PROLOG a
Cap. 1CAPITOLUL 1
Izvorul înţelepciunii. Despre frica de Dumnezeu. Răbdarea şi stăpânirea de sine. Înţelepciune şi dreptate.
Cap. 2CAPITOLUL 2
A fi tare în încercări.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Datorii faţă de părinţi. Smerenia. Despre mândrie. Milostenia.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Ajutorarea săracilor. Înţelepciunea spre bună-creştere. Înţelepciune şi dreptate.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Despre bogat şi păcătos. Stăpânirea de sine.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Stăpânirea de sine. Sfat împotriva trufiei. Prietenia adevărată şi cea falsă. A fi ucenicul înţelepciunii.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Sfaturi felurite. Despre copii, părinţi, preoţi. Grija de cei săraci.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Purtare înţeleaptă faţă de oameni.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Purtarea faţă de femei şi de alte fiinţe omeneşti.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Cârmuirea. Împotriva trufiei. Cei vrednici de cinste. Smerenie şi adevăr.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Urmări ale înţelepciunii.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Despre binefaceri. Despre prieteni buni şi răi.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Să nu mergi des la cei mai bogaţi şi mai mari decât tine.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Fericirea omului drept. A te bucura înţelepţeşte de viaţă. Fericirea înţeleptului.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Fericirea înţeleptului. Păcatul şi libertatea omului.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Copiii prost crescuţi. Pedepsirea păcătoşilor. Lucrarea lui Dumnezeu în făptura Sa.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Facerea omului. Legământul. Dreptatea şi mila lui Dumnezeu. Îndemn la pocăinţă.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Măreţia şi mila lui Dumnezeu. Nimicnicia omului. Cum trebuie să dai. Fii cumpătat în vorbe şi cu luare-aminte împrejur.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Despre înfrânare, limbuţie şi dojană. Adevărata şi falsa înţelepciune.
Cap. 20CAPITOLUL 20
A şti să vorbeşti şi a şti să taci. Felurite zicale.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Fuga de păcat.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Leneşii. Copiii răi. Faţă'n faţă cu prostul. Omul hotărât. Prietenia.
Cap. 23CAPITOLUL 23
Rugăciune. Jurămintele. Grija pentru ce vorbeşti. Femeia adulteră.
Cap. 24CAPITOLUL 24
Lauda înţelepciunii; cuvânt către cei ce o doresc. Înţelepciunea şi Legea.
Cap. 25CAPITOLUL 25
Trei lucruri plăcute lui Dumnezeu şi trei urâte. Nouă lucruri fericite. Femeia rea.
Cap. 26CAPITOLUL 26
Femeia virtuoasă şi femeia stricată. Ceea ce poate aduce tristeţe. Primejdiile negoţului.
Cap. 27CAPITOLUL 27
Primejdiile negoţului (continuare). Cuvântul dat. A căuta dreptatea. Voroava nebunilor. Tăcerea care păstrează prietenii. Făţărnicia. Păcate şi pedepse.
Cap. 28CAPITOLUL 28
Păcate şi pedepse (continuare). Certurile. Limba rea.
Cap. 29CAPITOLUL 29
Împrumuturi şi chezăşii. Ospitalitatea care umileşte.
Cap. 30CAPITOLUL 30
Învăţătura copiilor. Despre sănătate. Despre bucurie.
Cap. 31CAPITOLUL 31
Despre bogăţie şi sărăcie. Cum să te porţi la petreceri. Vinul: binefaceri şi primejdii.
Cap. 32CAPITOLUL 32
A fi în capul mesei. Cum să vorbeşti la ospeţe. Frica de Domnul.
Cap. 33CAPITOLUL 33
Frica de Domnul (continuare). Dumnezeu, Stăpânul a toate. Gândul autorului. Nu-ţi înstrăina bunurile înainte de moarte. Cum să te porţi cu robii.
Cap. 34CAPITOLUL 34
Deşertăciunea viselor. Folosul călătoriilor. Pe cine ocroteşte Domnul. Slujba plăcută Domnului.
Cap. 35CAPITOLUL 35
Legea şi jertfele. Dreptatea dumnezeiască.
Cap. 36CAPITOLUL 36
Rugă pentru Israel. Despre ştiinţa de a deosebi ceva de altceva. Alegerea unei femei.
Cap. 37CAPITOLUL 37
Prieten şi prieten. Sfătuitor bun sau rău. Înţelepciune adevărată sau falsă. Despre cumpătare.
Cap. 38CAPITOLUL 38
Despre doctori, bolnavi şi vindecare. Plângerea morţilor. Lucrătorul cu mâinile şi lucrătorul cu mintea.
Cap. 39CAPITOLUL 39
Despre cel ce lucrează cu mintea.
Cap. 40CAPITOLUL 40
Nimicnicia omului. Zicale. Despre cerşetorie.
Cap. 41CAPITOLUL 41
Moartea. Pedeapsa nelegiuiţilor. Numele bun. Adevărata şi falsa ruşine.
Cap. 42CAPITOLUL 42
Adevărata şi falsa ruşine (continuare). Grijile pe care o fată i le face tatălui ei. Păzeşte-te de femei! Măreţia lui Dumnezeu în făpturile Sale.
Cap. 43CAPITOLUL 43
Măreţia lui Dumnezeu în făpturile Sale (continuare).
Cap. 44CAPITOLUL 44
Lauda părinţilor: Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacob.
Cap. 45CAPITOLUL 45
Lauda părinţilor: Moise, Aaron, Finees.
Cap. 46CAPITOLUL 46
Lauda părinţilor: Iosua, Caleb, Judecătorii, Samuel.
Cap. 47CAPITOLUL 47
Lauda părinţilor: Natan, David, Solomon, Roboam, Ieroboam.
Cap. 48CAPITOLUL 48
Lauda părinţilor: Ilie, Elisei, Iezechia, Isaia.
Cap. 49CAPITOLUL 49
Lauda părinţilor: Iosia. Ultimii regi şi ultimii profeţi. Zorobabel şi Iosua. Neemia.
Cap. 50CAPITOLUL 50
Lauda părinţilor: preotul Simon. Rugăciune. Trei neamuri nesuferite. Încheiere.
Cap. 51CAPITOLUL 51
Imn de mulţumire 
a. Căutarea înţelepciunii.