[ VTVechiul Testament
[ SirCartea Înţelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
[ Cap. 8 ]CAPITOLUL 8
Purtare înţeleaptă faţă de oameni.
1
Nu te lupta cu cel puternic,
 ca nu cumva să cazi în mâinile lui. a
2
Nu te certa cu omul bogat,
 ca nu cumva să fie mai greu decât tine;
căci aurul pe mulţi i-a nimicit
 şi a încovoiat inimile regilor.
3
Nu te sfădi cu omul limbut:
 nu-i pune lemne pe foc.
4
Nu glumi cu omul prost crescut,
 ca nu cumva să-ţi vezi străbunii ocărâţi. b
5
Nu-l dojeni pe păcătosul care se pocăieşte:
 adu-ţi aminte că toţi suntem vinovaţi.
6
Nu-l dispreţui pe omul înaintat în vârstă,
 căci s'ar putea ca şi noi să îmbătrânim.
7
Nu te bucura de moartea unui om:
 adu-ţi aminte că noi toţi vom muri.

8
Nu dispreţui rostirile înţelepţilor,
 ci deprinde-te cu proverbele lor;
că de la ei îţi vei însuşi învăţătura
 şi iscusinţa de a-i sluji pe cei mari.
9
Nu dispreţui rostirile bătrânilor,
 că şi ei au învăţat de la părinţii lor;
de la ei vei învăţa înţelepciunea
 şi iscusinţa de a răspunde când trebuie.

10
Nu aţâţa cărbunii păcătosului,
 ca nu cumva să te arzi la flacăra lui.
11
N'o'ntinde pân'la capăt cu omul iute la mânie:
 în faţa buzelor vei avea o capcană.
12
Nu-l împrumuta pe omul mai tare decât tine:
 dacă dai cu'mprumut, nu mai primeşti nimic. c
13
Nu te pune chezaş dincolo de puterile tale;
 dac'ai făcut-o, fii gata să plăteşti.
14
Să nu te judeci cu un judecător,
 căci hotărârea va fi de partea lui.
15
Nu te porni la drum cu omul ne'nfricat d,
 ca nu cumva să-ţi devină povară;
că el nu face decât ce-l taie capul,
 iar nebunia lui te va pierde odată cu el.
16
Nu te certa cu omul mânios,
 nu străbate cu el un ţinut pustiu,
căci în ochii lui sângele e o nimica toată
 şi unde nu-i nici un ajutor îţi va sări la gât.
17
Nu-i spune nebunului ce ai în gând,
 căci el nu va şti să-ţi păstreze taina.
18
În faţa unui străin nu face nimic care trebuie să rămână tăinuit,
 căci tu nu ştii ce poate el să născocească.
19
Nu-ţi deschide inima faţă de oricine,
 dar nici nu aştepta să-i câştigi bunăvoinţa.