Precept însuşit cu precădere de către călugări; îl invoca zilnic Părintele Cleopa.