Pr 11:01
Cântarele înşelătoare sunt urâciune'n faţa Domnului,
dar cumpăna dreaptă Îi e bineplăcută.
Am 8
CAPITOLUL 8
A patra vedenie. Vestirea unor pedepse.
1
„Aşa mi-a arătat Domnul:
Şi, iată, un coş de păsărar a.
2
Şi El mi-a zis: – Ce vezi tu, Amos?
Iar eu am zis:
– Un coş de păsărar.
Iar Domnul a zis către mine:
– Venit-a sfârşitul
asupra poporului Meu Israel;
de-acum nu-i voi mai trece cu vederea.
3
În ziua aceea
răcni-vor podurile templului,
zice Domnul;
oriunde este un căzut,
acela mult va fi b:
Tăcere voi aduce.
4
Pe-acestea auziţi-le, voi,
cei ce-l zdrobiţi în zori pe cel sărac
şi-i asupriţi pe cei sărmani din ţară,
5
zicând:
Când oare se va trece luna nouă,
ca să putem să vindem c?
şi sâmbăta, ca să deschidem vistieria,
să facem noi ocaua mică,
să facem greutatea şi mai grea
şi cumpăna s'o facem strâmbă?
6
Pe cei săraci să-i cumpărăm cu-argint,
pe cel lipsit, cu'ncălţăminte,
şi din negoţ să facem doar câştig».
7
Se jură Domnul împotriva
trufiilor lui Iacob:
Nici unul dintre lucrurile voastre
nu va fi dat uitării!
8
Pentru acestea, oare,
nu se va tulbura pământul
şi nu va plânge fiecare
din cei ce locuiesc pe el?,
atunci când nimicirea
se va'nălţa ca râu'n viitură
şi va scădea ca Râul din Egipt d.
9
Şi fi-va atunci, în ziua-aceea
– grăieşte Domnul Dumnezeu –
că soarele'n amiază va apune
şi pe pământ s'o'ntuneca lumina
în plină zi e.
10
Şi ale voastre sărbători
în plângere le voi preface
şi cântecele toate'n tânguire;
voi pune sac pe fiecare mijloc
şi pleşuvie'n fiecare cap;
ca pe un plâns în urma celui drag,
aşa-l vor face, iar pe cei din juru-i f
ca pe o zi cuprinsă de durere.
11
Iată, vin zile – zice Domnul –
când voi trimite foame pe pământ:
nu foamete de pâine,
nici sete după apă,
ci foamea de a auzi
cuvântul Domnului.
12
Şi apele s'or clătina
din mare până'n mare;
din miazănoapte'n răsărit
vor alerga încoace şi încolo
cătând cuvântul Domnului,
şi nici că-l vor afla g.
13
În ziua-aceea, fetele frumoase
şi tinerii, de sete vor pieri h.
14
Cei ce jură pe ispăşirea Samariei
şi cei ce zic:
«Viu este, Dane, dumnezeul tău i»
şi: «Viu e, Beer-Şeba, dumnezeul tău j»,
aceia vor cădea
şi niciodată nu s'or mai scula“.