[ VTVechiul Testament
[ AmAmos
Cap. 1CAPITOLUL 1
Preziceri asupra a cinci neamuri învecinate cu Israel.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Preziceri asupra încă unui neam învecinat, ca şi asupra lui Israel şi Iuda.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Alegere şi pedeapsă. Lucrarea lui Dumnezeu. Profeţie asupra Samariei.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Femeile din Samaria. Pedepse asupra lui Israel. Laudă Domnului.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Tânguiri, preamăriri, ameninţări, îndemnuri, pedepse, ziua Domnului, închinarea mincinoasă.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Ameninţări asupra celor mândri şi dezmierdaţi.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Trei vedenii ale profetului; conflictul său cu Amasia şi izgonirea din Betel.
Cap. 8CAPITOLUL 8
A patra vedenie. Vestirea unor pedepse.
Cap. 9CAPITOLUL 9
A cincea vedenie. Imn de laudă. Pedepse viitoare. Făgăduinţa întoarcerii.