Am 08:05
zicând:
Când oare se va trece luna nouă,
ca să putem să vindem c?
şi sâmbăta, ca să deschidem vistieria,
să facem noi ocaua mică,
să facem greutatea şi mai grea
şi cumpăna s'o facem strâmbă?
Za 5
CAPITOLUL 5
A şasea vedenie: secera zburătoare.
A şaptea vedenie: femeia în baniţă.
1Şi m'am întors; şi mi-am ridicat ochii şi m'am uitat; şi, iată, o seceră zburând.
2Iar el mi-a zis: Ce vezi? Şi i-am zis: Văd o seceră zburând, lungă de douăzeci de coţi şi lată de zece coţi.
3Iar el mi-a zis: Această seceră este blestemul care iese peste faţa'ntregului pământ a; că fiece hoţ – de acum şi pân'la moarte – va fi pedepsit, şi tot cel ce jură strâmb – de acum şi pân'la moarte – va fi pedepsit.
4Şi o voi scoate – zice Domnul Atotţiitorul – şi va intra în casa hoţului şi'n casa celui ce'n numele Meu jură strâmb; şi va rămâne în mijlocul casei lui şi o va nimici, pe ea şi lemnăria ei şi pietrele ei.
5Şi îngerul cel ce grăia întru mine a ieşit şi mi-a zis: Uită-te cu ochii tăi şi vezi-o pe aceasta care iese!
6Iar eu am zis: Ce este? Şi el mi-a zis: Aceasta este baniţa b care iese. Şi mi-a zis: Aceasta este nedreptatea lor în tot pământul.
7Şi, iată, un bănuţ c de plumb se ridica; şi, iată, o femeie şedea în mijlocul baniţei.
8Şi el a zis: Aceasta este nelegiuirea. Şi a aruncat-o în mijlocul baniţei, iar piatra de plumb a aruncat-o în gura ei.
9Şi mi-am ridicat ochii şi m'am uitat; şi, iată, două femei ieşind; şi vânt era în aripile lor; şi aveau aripi ca de barză; iar ele au ridicat baniţa între pământ şi cer.
10Şi am zis către îngerul care grăia întru mine: Unde duc ele baniţa?
11Iar el mi-a zis: Să-i zidească ei casă în ţara Babilonului şi să fie gata; şi acolo o vor aşeza, pe propria ei temelie d.