Am 08:08
Pentru acestea, oare,
nu se va tulbura pământul
şi nu va plânge fiecare
din cei ce locuiesc pe el?,
atunci când nimicirea
se va'nălţa ca râu'n viitură
şi va scădea ca Râul din Egipt d.
Ir 47
Profeţie asupra celor de alt neam. a
1Asupra celor de alt neam, acestea zice Domnul:
2
„Din miazănoapte, iată, ape se ridică
şi'n iureş care'neacă se prefac:
îneacă ţara şi plinirea ei b,
cetatea şi pe cei ce-o locuiesc.
Oamenii vor striga
şi cei ce locuiesc pământul vor urla
3
de vuietul pornirii Lui,
de tropotul copitelor,
de huruitul carelor de luptă,
de scrâşnetul de roţi în alergare.
4
Părinţii către fii nu s'au întors,
de vreme ce în mâini de-abia se ţin
în ziua care vine să-i dea morţii
pe toţi cei din sămânţa altor neamuri c.
Voi stinge'n moarte Tirul şi Sidonul
şi rămăşiţa celor ce le-ajută,
căci Domnul întru totul nimici-va
pe cei rămaşi din insulele mării.
5
Întindere pleşuvă peste Gaza, d
tăcut în rostogol e Ascalonul
şi cei rămaşi ai lui din Enachimi e.
6
Tu, sabie a Domnului,
tu, până când vei mai tăia
şi până când nu te vei linişti?
Întoarce-te în teaca ta
şi-aşterne-te odihnei şi vegherii!
7
– Cum oare se va linişti?
Că Domnu-i porunci să se ridice
asupra Ascalonului şi-a celor
din şesuri şi cetăţi de lângă mare
şi împotriva-a tot ce-a mai rămas“.