Iov 38:08
Când marea se născuse din sânul maicii sale
  şi se vărsa pe-alături, au cine a'ngrădit-o?
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-32