Ps 032:13
Domnul a privit din cer,
pe toţi fiii oamenilor i-a văzut;
Ps 13
PSALMUL 13
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
1Zis-a cel nebun întru inima sa: „Nu este Dumnezeu!“ a
Stricaţi au devenit şi urâţi s'au făcut în căile lor b,
nu-i nimeni care să facă binele, nu, nici măcar unul nu este c.

2Din cer S'a aplecat Domnul spre fiii oamenilor
să vadă dacă este cineva care'nţelege sau care-L urmează pe Dumnezeu.

3Toţi s'au abătut, împreună netrebnici s'au făcut,
nu-i nimeni care să facă binele, nu, nici măcar unul nu este!

4Oare nici unul din cei ce lucrează fărădelegea nu va ajunge la cunoaştere?
Cei ce-l mănâncă pe poporul Meu, aşa cum mănâncă pâine, nu L-au chemat pe Domnul.
5Cu frică s'au temut acolo unde nu era frică,
fiindcă Dumnezeu este în neamul drepţilor.
6Sfatul săracului l-aţi ruşinat,
dar Domnul este nădejdea lui.

7Cine va da din Sion mântuirea lui Israel?
Când Domnul va întoarce robia poporului Său,
atunci se va bucura Iacob şi se va veseli Israel.