Ies 02:23
Şi dacă a trecut îndelungată vreme, regele Egiptului a murit. Iar fiii lui Israel gemeau sub povara muncilor. Şi au strigat, iar strigarea lor s'a urcat de sub povara muncilor până la Dumnezeu.
Dt 26
CAPITOLUL 26
Pârga roadelor.
1După ce vei intra în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă ca moştenire, când tu o vei stăpâni şi vei locui într'însa,
2să iei din pârga roadelor pământului tău pe care ţi-l dă ţie Domnul, Dumnezeul tău, şi s'o pui într'un paner şi să mergi la locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege spre a I se chema numele.
3Vei merge la preotul care va fi în zilele acelea şi-i vei spune: Astăzi mărturisesc înaintea Domnului, Dumnezeului meu, că am intrat în ţara pe care Domnul li S'a jurat părinţilor noştri că ne-o va da nouă.
4Preotul va lua panerul din mâinile tale şi-l va pune înaintea jertfelnicului Domnului, Dumnezeului tău,
5iar tu, cuvântând, vei zice în faţa Domnului, Dumnezeului tău:
Tatăl meu a părăsit Siria a, s'a coborât în Egipt cu puţini oameni şi a pribegit acolo; şi acolo a devenit neam mare, puternic şi numeros.
6Dar Egiptenii ne-au chinuit şi ne-au umilit şi au pus asupră-ne grele poveri.
7Şi am strigat către Domnul, Dumnezeul părinţilor noştri; iar Domnul ne-a auzit strigarea şi ne-a văzut umilinţa şi osteneala şi necazul.
8Şi ne-a scos Domnul din Egipt, El Însuşi cu puterea Lui cea mare, cu mână tare şi cu braţ înalt, cu vedenii mari, cu semne şi minuni;
9şi ne-a adus în locul acesta şi ne-a dat pământul acesta, ţara'n care curge miere şi lapte.
10Acum, iată, am adus pârga roadelor pământului pe care Tu, Doamne, mi l-ai dat, ale pământului din care curge miere şi lapte... Şi o vei lăsa acolo, înaintea Domnului, Dumnezeului tău, şi acolo te vei închina înaintea Domnului, Dumnezeului tău.
11Şi să te veseleşti de toate bunătăţile pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi le-a dat, ţie şi casei tale: tu şi levitul şi străinul care este cu tine.
12Când vei fi isprăvit de dat toate zeciuielile din roadele pământului tău, în cel de al treilea an b, a doua zeciuială o vei da levitului şi străinului şi orfanului şi văduvei, şi vor mânca ei în cetăţile tale şi se vor sătura.
13Şi să grăieşti în faţa Domnului, Dumnezeului tău: Pe cele afierosite c le-am luat din casa mea şi le-am dat levitului şi străinului şi orfanului şi văduvei, după toate poruncile Tale pe care Tu mi le-ai poruncit; porunca Ta n'am călcat-o şi nici n'am dat-o uitării.
14Din ele'n întristare n'am mâncat, din ele'ntru necurăţie n'am cheltuit, din ele celui mort eu nu i-am dat; de glasul Domnului, Dumnezeului meu, am ascultat, după cum Tu mi-ai poruncit am făcut.
15Caută deci din casa Ta cea sfântă, din cer, şi binecuvintează-l pe Israel, poporul Tău, şi pământul pe care l-ai dat lor, după cum te-ai jurat părinţilor noştri că ne vei da o ţară în care curge lapte şi miere.
16În ziua aceasta ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să plineşti toate hotărârile acestea şi rânduielile; să le păziţi şi să le pliniţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.
17Tu astăzi L-ai ales pe Dumnezeu să fie Dumnezeul tău d; să umbli în căile Lui, să-I păzeşti hotărârile şi rânduielile, să asculţi de glasul Lui.
18Tot astăzi Domnul te-a ales e pe tine să-I fii popor ales, aşa cum ţi-a spus, ca să păzeşti toate poruncile Lui;
19şi să fii tu mai presus decât toate neamurile, aşa cum te-a făcut El să fii: faimos şi mândru şi slăvit; ca să-I fii Domnului, Dumnezeului tău, popor sfânt f, aşa cum a grăit El“.