[ VTVechiul Testament
[ IesIeşirea
Cap. 1Evreii sunt asupriţi în Egipt.
Cap. 2Naşterea şi tinereţea lui Moise. El ucide un egiptean şi fuge în Madian. Dumnezeu Îşi aminteşte făgăduinţa.
Cap. 3Chemarea lui Moise.
Cap. 4Moise capătă puterea de a face semne; pleacă din Madian în Egipt, unde i se alătură Aaron.
Cap. 5Moise la Faraon.
Cap. 6Moise, a doua oară în faţa lui Faraon. Neamul său.
Cap. 7Încă o chemare către Moise. Întâia plagă asupra Egiptului: apa Nilului se preface'n sânge.
Cap. 8Alte trei plăgi asupra Egiptului: broaşte, ţânţari şi tăuni.
Cap. 9Alte trei plăgi asupra Egiptului: molimă în vite, bube pe Egipteni, grindină.
Cap. 10Alte două plăgi asupra Egiptului: lăcustele, întunericul.
Cap. 11Vestirea plăgii a zecea.
Cap. 12Mielul pascal. Sărbătoarea azimelor. Sărbătorirea Paştelui. Moartea întâilor-născuţi ai Egiptenilor. Plecarea Israeliţilor.
Cap. 13Întâi-născuţii şi Azimele. Drum spre Marea Roşie. Stâlpul de nor şi stâlpul de foc.
Cap. 14Egiptenii în urmărirea Israeliţilor. Trecerea prin Marea Roşie.
Cap. 15Cântarea lui Moise. Apa din Mara.
Cap. 16Prepeliţe şi mană.
Cap. 17Apă din piatră. Biruinţa asupra Amaleciţilor.
Cap. 18Ietro la Moise.
Cap. 19Sosirea în pustia Sinai. Pregătiri pentru primirea Legii.
Cap. 20Cele zece porunci.
Cap. 21Rânduieli pentru casnici şi ucideri; dreptul de azil.
Cap. 22Pedeapsa pentru furt şi alte păcate a.
Cap. 23Cum se face dreptatea. Despre sărbători. Rânduieli şi porunci pentru intrarea în Canaan.
Cap. 24Moise se suie a doua oară în muntele Sinai.
Cap. 25Rânduieli pentru cortul adunării: chivotul mărturiei, masa pâinilor, sfeşnicul cu şapte braţe.
Cap. 26Cortul adunării şi cele ale lui.
Cap. 27Altarul jertfelor şi împrejmuirea cortului.
Cap. 28Veşmintele lui Aaron şi ale preoţilor.
Cap. 29Sfinţirea lui Aaron şi a fiilor săi: pregătirea; spălarea, îmbrăcarea şi ungerea; jertfele; transmiterea veşmintelor. Sfinţirea altarului şi jertfele necontenite.
Cap. 30Altarul tămâierii.
Cap. 31Meşterii cortului. Serbarea zilei de odihnă. Tablele legii.
Cap. 32Viţelul de aur.
Cap. 33Poruncă pentru plecare. Cortul adunării. Rugăciunea lui Moise în dorinţa de a vedea slava Domnului.
Cap. 34Noile table ale Legii. Moise coboară din munte cu faţa strălucind.
Cap. 35Ziua odihnei. Daruri pentru Domnul. Chemarea meşterilor.
Cap. 36Moise primeşte darurile poporului. Facerea cortului sfânt.
Cap. 37Sfintele odoare din cort.
Cap. 38Curtea cortului şi lucrurile din ea.
Cap. 39Veşmintele preoţeşti.
Cap. 40Sfinţirea cortului.