[ VTVechiul Testament
[ DtDeuteronomul
Cap. 1CAPITOLUL 1
Binefacerile lui Dumnezeu; nemulţumirea poporului.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Străbătând ţinuturile Edomiţilor, Moabiţilor şi Amoniţilor. Înfrângerea regelui Sihon.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Biruinţa asupra lui Og, regele Vasanului.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Supunerea faţă de Lege.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Întărirea celor zece porunci. Purtarea lui Israel şi cuvântarea lui Moise.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Iubirea faţă de Dumnezeu şi paza poruncilor Sale.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Israel trebuie să-i nimicească pe Canaaneeni şi să le ardă idolii.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Îndemn către popor să nu uite binefacerile lui Dumnezeu.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Moise le aminteşte Israeliţilor fărădelegile lor din trecut.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Alte table ale Legii şi chivotul lor. Alegerea leviţilor. Credincioşia faţă de Dumnezeu. Tăierea'mprejur a inimii.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Îndemnuri la paza poruncilor Domnului.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Locul adevăratei slujiri lui Dumnezeu.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Pedepsirea celor ce îndeamnă la idolatrie.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Jelanii oprite. Mâncăruri curate şi necurate.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Anul iertării. Întâi-născuţii.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Cele trei sărbători: a Paştilor, a Săptămânilor, a Corturilor.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Idolatrii. Judecătorii. Regii.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Veniturile preoţilor. Despre vrăjile de orice fel. Vestire mesianică.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Cetăţile de scăpare. Pedepsirea martorilor mincinoşi.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Regulile războiului şi ale luptătorilor.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Ispăşirea unui omor al cărui făptaş e necunoscut. Căsătoria cu femei aflate în robie. Dreptul întâiului-născut. Fiii nesupuşi.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Alte porunci.
Cap. 23CAPITOLUL 23
Cei din adunarea Domnului.
Cap. 24CAPITOLUL 24
Legiuiri casnice.
Cap. 25CAPITOLUL 25
Măsuri de pază.
Cap. 26CAPITOLUL 26
Pârga roadelor.
Cap. 27CAPITOLUL 27
Scrierea Legii pe pietre; cele douăsprezece blesteme asupra celor ce o calcă.
Cap. 28CAPITOLUL 28
Binecuvântări şi blesteme pentru cei ce păzesc sau calcă Legea.
Cap. 29CAPITOLUL 29
Înnoirea legământului.
Cap. 30CAPITOLUL 30
Iertare celor ce se pocăiesc, osândă celor împietriţi.
Cap. 31CAPITOLUL 31
Moise îl rânduieşte pe Iosua Navi ca urmaş al său.
Cap. 32CAPITOLUL 32
Cântarea lui Moise 
a.
Cap. 33CAPITOLUL 33
Moise binecuvintează poporul şi prooroceşte.
Cap. 34CAPITOLUL 34
Moartea lui Moise.