Ambiguitatea Textului Masoretic a provocat traduceri diferite: „Tu azi ai întărit (confirmat) că Domnul e Dumnezeul tău“ (KJV); „Tu azi ai mărturisit că Domnul e Dumnezeul tău“ (RSV); „Tu ai obţinut azi de la Domnul această mărturisire, că El va fi Dumnezeul tău“ (BJ); „Pe Domnul L-ai adus tu astăzi să declare că El devine Dumnezeul tău“ (TOB); „Astăzi ai mărturisit tu Domnului că El va fi Dumnezeul tău“ (ed. rom. 1936); „Astăzi te-ai spovedit înaintea Domnului că El îţi va fi Dumnezeu“ (GALA). În formularea de faţă prevalează socotinţa că în nici o parte a Bibliei nu se spune că legământul dintre Iahvé şi Israel ar constitui un contract între doi parteneri egali. Nici Septuaginta nu spune aceasta, dar folosirea verbului „a alege“ pune un accent special pe faptul că, deşi Dumnezeu este iniţiatorul, Cel ce alege primul, totuşi El îi respectă omului libertatea de a opta între alegerea lui Dumnezeu şi propria sa alegere. E drama căderii omului şi, în continuare, drama lui Israel, dar şi maiestatea omului de a avea dumnezeiasca însuşire a libertăţii. Notăm şi faptul că verbul airéo, folosit foarte rar (de numai 9 ori) în Vechiul Testament, înseamnă în primul rând „a prinde în mâini“, „a apuca“ (ceva sau pe cineva), şi numai în al doilea rând „a alege“. De aici: a-L alege pe Dumnezeu înseamnă, de fapt, şansa de a-L avea în mână, de a-L păstra pentru tine. Este ceea ce exprimă, cum am mai arătat, V. Voiculescu în poezia „Prizonierul“: „Oho, Te-am prins, Doamne, nu mai scapi, / Te ţin prizonier... (...) O clipă inima mi se făcuse cer“. Evident, e vorba de o experienţă mistică. În legătură cu aceasta însă vom reţine şi faptul că airéo e folosit aici în locul verbului eklégo = „a alege“. Vecinul acestuia e substantivul eklogé = „alegere“, dar înrudit cu acesta din urmă e substantivul eklógesis = căutare. Aşadar, opţiunea omului pentru Dumnezeu este, în fapt, rezultatul (deseori subconştient) al unei căutări. „A alege“ devine sincron cu „a fi aflat“, şi aşa se explică încrâncenarea mistică prin care omul „Îl ţine pe Dumnezeu în mână“.