Ecc 03:07
o vreme este să deşiri şi o vreme să coşi,
o vreme este să taci şi o vreme să vorbeşti;
Sir 32
CAPITOLUL 32
A fi în capul mesei. Cum să vorbeşti la ospeţe. Frica de Domnul.
1
Te-au pus în capul mesei? a: Să nu ţi-o iei în cap,
 ci fii între ceilalţi ca unul din ei;
 ai grijă de ei şi pe urmă aşază-te.
2
După ce ţi-ai făcut pe deplin datoria, ia loc
 ca să te bucuri împreună cu ei
 şi să primeşti cununa bunei rânduieli. b

3
Vorbeşte, bătrâne, că aşa-ţi şade bine,
 dar potolit la sunet: să nu împiedici muzica.
4
Când cântă cineva, nu risipi cuvinte
 şi nu face pe înţeleptul atunci când nu e timpul.
5
Pecete de diamant pe o podoabă de aur,
 aceasta-i muzica la un ospăţ;
6
pecete de smarald pe un giuvaier de aur,
 aceasta-i melodia pe dulceaţa vinului.
7
Vorbeşte, tinere, dacă trebuie s'o faci,
 şi numai dac'ai fost întrebat de două ori cel puţin.
8
Strânge-ţi cuvântarea: spune mult în cuvinte puţine;
 fii ca unul care ştie, dar ştie şi să tacă.
9
În mijlocul celor mari nu te face egal cu ei,
 şi dacă vorbeşte un altul, stăpâneşte-ţi limba.
10
Fulgerul merge înaintea tunetului:
 aşa merge bunăvoinţa înaintea omului cu bun simţ.
11
Când a venit vremea, ridică-te, nu te lungi la vorbă,
 du-te drept acasă şi nu hoinări.
12
Acolo, umple-ţi timpul făcând ce-ţi place,
 dar nu păcătui prin vorbe nesăbuite.
13
Pentru toate acestea binecuvintează-L pe Cel ce te-a făcut
 şi care te încântă cu bunătăţile Lui.
14
Cel ce se teme de Domnul Îi primeşte învăţătura
 şi cei ce-L caută încă din zori, Îi află bunăvoinţa.
15
Cel ce caută legea c se îndestulează cu ea,
 dar cel făţarnic îşi află'n ea căderea.
16
Cei ce se tem de Domnul află ce e drept
 şi ca o lumină le va străluci judecata.
17
Omul păcătos se fereşte de mustrare
 şi se dă după deget aşa cum crede el.
18
Omul învăţat nu dispreţuieşte sfatul;
 străinul şi trufaşul nu ştiu de frică.
19
Nu face nimic fără să cugeţi
 şi nu-ţi va părea rău de ceea ce ai făcut.
20
Nu merge pe un drum desfundat,
 ca să nu te împiedici în pietriş.
21
Nu te încrede în drumul neted d
22
şi fereşte-te de copiii tăi.
23
În tot ce faci, ai încredere în tine,
 că aceasta e paza poruncilor.
24
Cel ce se încrede în lege ia aminte la porunci;
 cel ce se încrede în Domnul nu va suferi nici o pagubă.