Sir 32:24
Cel ce se încrede în lege ia aminte la porunci;
 cel ce se încrede în Domnul nu va suferi nici o pagubă.
Ps 33
PSALMUL 33
Un psalm al lui David; când şi-a schimbat el înfăţişarea în faţa lui Ahimelec şi i s'a dat drumul şi a plecat *.
1În toată vremea Îl voi binecuvânta pe Domnul,
lauda Lui pururea în gura mea.
2Întru Domnul se va lăuda sufletul meu:
audă cei blânzi şi să se veselească.
3Măriţi-L pe Domnul laolaltă cu mine,
împreună să-I înălţăm numele.
4Pe Domnul L-am căutat şi El m\'a auzit
şi din toate necazurile m\'a izbăvit.
5Apropiaţi-vă de El şi luminaţi-vă
şi feţele voastre nu se vor ruşina.
6Sărmanul acesta a strigat, iar Domnul l-a auzit
şi din toate necazurile lui l-a mântuit.
7Îngerul Domnului îşi va pune tabăra împrejurul celor ce se tem de El,
şi El îi va izbăvi.
8Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul a;
fericit bărbatul care nădăjduieşte întru El.
9Temeţi-vă de Domnul, voi, toţi sfinţii Lui,
că nimic nu le lipseşte celor ce se tem de El b.
10Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit,
dar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.
11Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine;
frica Domnului vă voi învăţa.
12Cine este omul care doreşte viaţă,
care iubeşte să vadă zile bune?:
13Opreşte-ţi limba de la rău
iar buzele tale să nu grăiască vicleşug;
14ocoleşte răul şi fă binele,
caută pacea şi mergi pe urmele ei.
15Ochii Domnului asupra celor drepţi
şi urechile Lui spre rugăciunea lor.
16Dar faţa Domnului e împotriva celor ce fac rău,
pentru ca pomenirea lor s'o şteargă de pe pământ.
17Strigat-au drepţii, iar Domnul i-a auzit
şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.
18Aproape este Domnul de cei cu inima zdrobită c
şi-i va mântui pe cei smeriţi cu duhul.
19Multe sunt necazurile drepţilor,
dar din ele toate [Domnul] îi va izbăvi.
20Domnul le păzeşte oasele toate,
nici unul din ele nu va fi zdrobit d.
21Rea e moartea păcătoşilor
şi vor greşi aceia care-l urăsc pe cel drept.
22Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi
şi nimeni nu va greşi din toţi cei ce nădăjduiesc într'Însul.