Sir 32:24
Cel ce se încrede în lege ia aminte la porunci;
 cel ce se încrede în Domnul nu va suferi nici o pagubă.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-33