În scrierile sapienţiale, cuvântul „lege“ se referă, aproape exclusiv, la legea lui Moise.