Dt 33:10
îi vor arăta lui Iacob hotărârile Tale
şi Legea ta lui Israel;
de teama mâniei Tale pune-vor de-a pururi
tămâie pe jertfelnicul Tău.
Is 31
Zădărnicia alianţei cu Egiptul. Domnul împotriva Asiriei.
1
Vai celor ce se coboară în Egipt pentru ajutor,
celor ce se încred în cai
şi'n care de luptă, pentru că sunt multe,
şi în cai, că sunt numeroşi,
şi nu şi-au pus nădejdea în Sfântul lui Israel
şi nici nu L-au căutat pe Domnul.
2
De aceea El cu înţelepciune a adus asupră-le nenorociri, a
şi cuvântul Său nu va fi în deşert;
El Se va ridica împotriva caselor oamenilor răi
şi împotriva nădejdii lor celei zadarnice
3
spre Egiptean – om, iar nu Dumnezeu –
spre trupuri de cai – în care nu este ajutor;
ci Domnul Îşi va aduce mâna asupră-le:
cei ce ajută vor osteni şi toţi împreună vor pieri.
4
Că aşa mi-a spus mie Domnul:
– Ca un leu care răcneşte,
sau ca puiul de leu asupra prăzii pe care a prins-o
şi strigă deasupră-i până ce se umplu munţii de glasul său
şi tresar animalele şi tremură de sălbăticia furiei sale,
aşa Se va pogorî Domnul Atotţiitorul
să Se lupte pe muntele Sionului,
pe munţii acestuia.
5
Ca păsările în zbor,
aşa va acoperi Domnul Atotţiitorul Ierusalimul
şi-l va ocroti şi-l va scăpa
şi-l va izbăvi şi-l va mântui.
6
Întoarceţi-vă, voi, fii ai lui Israel,
cei ce puneţi la cale sfat adânc şi nelegiuit!
7
Că în ziua aceea oamenii se vor lepăda
de idolii lor de argint şi de idolii lor de aur,
pe care mâinile lor i-au făcut.
8
Şi Asirianul va cădea; nu sabie de bărbat voinic,
nici sabie de om de mijloc îl va mânca,
şi nici din faţa săbiei va fugi;
ci tinerii vor fi doborâţi;
9
că ei cu pietre vor fi înconjuraţi ca şi cu un şanţ
şi fi-vor înfrânţi,
iar cel ce va fugi va fi prins.
Acestea zice Domnul:
– Fericit cel ce are sămânţă în Sion
şi casnici în Ierusalim! b